IT-LABCertyfikat MCE (Microsoft Certified Educator) potwierdza kompetencje w zakresie ogólnej wiedzy o technologiach stosowanych w nauczaniu oraz zdolność do prowadzenia urozmaiconych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć edukacyjnych. Certyfikat MCE jest dowodem, że instruktor/nauczyciel zdał egzamin z wiedzy technologicznej dotyczącej sześciu dziedzin, które odpowiadają obszarom ramowych kompetencji dla nauczycieli określonych przez UNESCO ICT:

  • Znajomość strategii edukacyjnej,
  • Program nauczania i oceniania,
  • Pedagogika,
  • ICT/narzędzia technologiczne,
  • Organizacja i zarządzanie,
  • Rozwój zawodowy,

Certyfikat MCE doskonale odpowiada potrzebom: kształcących się i pracujących nauczycieli, instruktorów oraz wydziałów uczelni i kolegiów nauczycielskich. W ramach pomocy w przygotowaniu się do wymagającego egzaminu firma Microsoft oferuje kompleksowy program kursów internetowych Teaching with Technology. Egzamin certyfikacyjny nie ocenia biegłości w posługiwaniu się poszczególnymi narzędziami technologicznymi – ma na celu sprawdzenie, czy nauczyciele/instruktorzy potrafią zastosować swoje umiejętności ICT we wspomnianych sześciu obszarach. Informacje o możliwości uzyskania certyfikatu umożliwiającego nauczanie w zakresie poszczególnych produktów i technologii Microsoft można znaleźć na stronie Microsoft Certified Trainer.

Źródło: http://fundacja.it/