IT-LABCertyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu. Standard Globalny.
IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:
▪ Podstawy pracy z komputerem
▪ Kluczowe programy i aplikacje
▪ Internet i funkcjonowanie w sieci

Certyfikaty z serii IC3 zalecany jest przed certyfikatami MOS. Każdy egzamin to osobny certyfikat – natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem dyplomu IC3. Egzaminy sprawdzane są automatycznie – sprawia to, że są jedynymi tego rodzaju egzaminami na świecie. Certyfikat w formie PDF dostępny jest już po 2 minutach od zakończenia egzaminu (Certyfikat w postaci dokumentu wysyłany jest pocztą ze Stanów Zjednoczonych). Na egzaminy składają się pytania testowe oraz symulacje. Część praktyczna jest istotną częścią egzaminu, która sprawdza rzeczywiste umiejętności. Testy i symulacje są sprawdzane automatycznie, co owocuje natychmiastowym rezultatem. Informacja na temat wyniku egzaminu jest bardzo istotna i pożądana przez zdających. Daje to również bieżącą weryfikację wyników osób uczestniczących w szkoleniu dla instytucji szkolącej (lub zleceniodawcy). Wykluczenie błędów egzaminatora podczas sprawdzania wyników egzaminu zapewnia rzetelność i wiarygodność certyfikatu. Program IC3 dostarcza fundamentalną wiedzę niezbędną, aby osiągnąć sukces we wszelkich obszarach, które wymagają użycia komputerów i Internetu. Pracodawcy mają świadomość, że osoby posiadające ten certyfikat potrafią sprawnie korzystać z technologii cyfrowych, analizować dane, tworzyć dokumenty, przetwarzać informacje, korzystać z najważniejszych aplikacji w środowisku biurowym, takich jak MS Excel, MS Access, MS Word i MS PowerPoint.

Poniżej przedstawiony jest zakres tematyczny poszczególnych egzaminów cząstkowych IC3.

Podstawy Komputera

 • komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania
 • podstawowe urządzenia (np.drukarki, skanery itd.)
 • właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami
 • problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów
 • oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje (np. Word, Excel, Power Point, aplikacje multimedialne),uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje
 • zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów
 • inne systemy operacyjne (np. Linux, Macintosh itd.)

Kluczowe Programy i Aplikacje

 • uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja
 •  praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami
 • podstawowe narzędzia np. formatowanie
 • edycja dokumentu, automatyzacja procesów
 • zabezpieczanie dokumentów tekstowych
 • edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe
 • najważniejsze formuły i funkcje
 • tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi,
 • wykresy i obrazki
 • zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie
 • tworzenie prezentacji
 • sposoby zarządzania i edycji prezentacji

Internet i Praca Online

 • korzystanie z Internetu (korzyści i zagrożenia)
 •  podstawowe zasady bezpieczeństwa, klient i domena
 • poczta elektroniczna, komunikacja online (np.telekonferencje)
 • problemy z komunikacją (wirusy, niewłaściwa adresacja itd.) i siecią

Film demonstracyjny egzaminu IC3

Źródło: http://fundacja.it/