IT-LAB

Certyfikaty Adobe Certified Associate to doskonały sposób na potwierdzenie swoich umiejętności twórczych w zakresie pracy z programami firmy Adobe! Produkty firmy Adobe są niekwestionowanym standardem na rynku edycji grafiki komputerowej, dźwięku, animacji, wideo, stron internetowych oraz technologii mobilnych. Znajomość oprogramowania Adobe połączona z talentem otwiera drogę do wspaniałej kariery, a posiadanie certyfikatu Adobe Certified Associate zapewnia kandydatom dużą przewagę podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Adobe Certified Associate jest jednocześnie bardzo skutecznym programem certyfikacji z zakresu technologii informatycznych dopasowanym do potrzeb nauczania nowych technologii oraz wysokiej jakości standardów rozwoju kadr pracowniczych, jak również odpowiada na zapotrzebowanie pracodawców, przemysłu i rynku pracy.

Oprogramowanie Adobe Dreamweaver jest standardem na rynku tworzenia i edycji stron HTML oraz multimedialnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Zagadnienia sprawdzane na egzaminie ACA Adobe Dreamweaver:

 • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektów graficznych.
 • Projektowanie wyglądu i układu strony,
 • Znajomość interfejsu programu Adobe Dreamweaver,
 • Dodawanie zawartości za pomocą programu Dreamweaver,
 • Porządkowanie zawartości projektów mutlimedialnych za pomocą programu Dreamweaver,
 • Ewaluacja i utrzymanie strony za pomocą programu Dreamweaver.

Adobe Flash Professional to potężne środowisko do tworzenia animacji i treści multimedialnych. Format ten zmienił sieć, gry i upowszechnił wideo w internecie. Zagadnienia sprawdzane na egzaminie ACA Adobe Flash Professional:

 • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektu,
 • Identyfikacja elementów multimedialnych projektów interaktywnych,
 • Znajomość interfejsu programu Adobe Flash Professional,
 • Tworzenie elementów mediów interaktywnych za pomocą programu Adobe Flash Professional,
 • Ewaluacja elementów mediów interaktywnych za pomocą programu Adobe Flash Professional.

Adobe Photoshop to najbardziej zaawansowany edytor grafiki dostępny na rynku. Można w nim wykonać najróżniejsze zadania graficzne, od zwykłych fotomontaży po złożone projekty 3D i ilustracje. Program ten imponuje różnorodnością funkcji i oferuje mnóstwo możliwości, przez co nie należy do najprostszych pod względem obsługi. Zagadnienia sprawdzane na egzaminie ACA Adobe Photoshop:

 • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektów graficznych,
 • Identyfikacja elementów projektu w procesie przygotowywania zdjęć,
 • Zasady pracy w środowisku Adobe Photoshop,
 • Tworzenie i edycja obrazów przy użyciu programu Adobe Photoshop.
 • Przygotowanie i publikacja obrazów cyfrowych.

Adobe Premiere Pro to aplikacja do edycji materiałów wideo oparta na funkcji pracy w czasie rzeczywistym. Jest idealną propozycją do produkcji materiałów zarówno w niskich jak i w wysokich rozdzielczościach. Narzędzia do edycji plików audio i video dają precyzyjną kontrolę nad praktycznie każdym aspektem produkcji. Zagadnienia sprawdzane na egzaminie ACA Adobe Premiere Pro:

 • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektu,
 • Identyfikacja elementów graficznych w procesie przygotowywania projektów video,
 • Znajomość wyglądu i narzędzi programu Adobe Premiere Pro,
 • Edycja klipów video za pomocą Adobe Premiere Pro,
 • Eksportowanie plików wideo za pomocą Adobe Premiere Pro.

Adobe Illustrator jest oprogramowaniem do obróbki grafiki wektorowej typu premium używanym do tworzenia i edycji grafik skalowalnych. Stosując szereg zaawansowanych funkcji pracownicy używający tego oprogramowanie są w stanie wcielać w życie swoje unikalne wizje graficzne dotyczące kształtów, kolorów, efektów i typografii, a przy tym dokonać błyskawicznej edycji najbardziej złożonych projektów. Zagadnienia sprawdzane na egzaminie ACA Adobe Illustrator:

 • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektu,
 • Identyfikacja elementów projektu w procesie przygotowywania projektów graficznych,
 • Zasady pracy w środowisku Adobe Illustrator,
 • Tworzenie i edycja grafiki za pomocą programu Adobe Illustrator,
 • Umiejętność archiwizacji, eksportu i publikowania grafiki za pomocą programu Adobe Illustrator.

Adobe InDesign to narzędzie od służące do projektowania wszelkich form mediów zarówno na papierze, jak i w formacie cyfrowym. Z Adobe InDesign można stworzyć wszystko: od broszury po w pełni funkcjonalną stronę internetową, e-booki (EPUB), czasopisma w formie papierowej lub cyfrowej. Zagadnienia sprawdzane na egzaminie ACA Adobe InDesign:

 • Znajomość standardów i ustalanie wymogów projektów,
 • Identyfikacja elementów graficznych w procesie przygotowywania składów graficznych,
 • Zasady pracy w środowisku Adobe InDesign,
 • Tworzenie składów graficznych za pomocą Adobe InDesign,
 • Umiejętność archiwizacji, eksportu i publikowania układów graficznych za pomocą programu Adobe InDesign.

Program certyfikacyjny Adobe Certified Associate to szereg fantastycznych egzaminów, a zarazem doskonałych narzędzi, które obiektywnie i skutecznie zweryfikują stopień biegłości, jaki prezentuje kandydat w trakcie pracy z aplikacjami Creative Cloud (CC), Creative Suite 6 (CS6) oraz Creative Suite 5 (CS5). Firma Adobe dba o najwyższy standard swojego programu certyfikacyjnego, dlatego certyfikaty ACA Creative Cloud są ważne przez 3 lata od momentu wydania. Pozostałe certyfikaty ACA dotyczące „pudełkowych” wersji programów Adobe (CS5, CS6) są ważne bezterminowo.

Źródło: http://fundacja.it/